DCM 3월호에는 MSR 광고와 호상사에서 주최한 MSR X Rab 동계 캠핑이 소개되었습니다.

 

 

 

제목 없음

 

 

 

 

 

img-304172939-0002

 

M S R

 

 

 

img-304172939-0003

 

 

 

img-304172939-0004

 

 

 

 

img-304172939-0005

 

 

 

 

img-304172939-0006

 

호상사 마케팅 팀장 이원택 님께서 겨울철 백패킹을 소개 해주셨습니다.